TworzymyGłos Regionu

XV sesja Rady Gminy Siedlec

Jakie uchwały podejmą radni?

Czwartek, 21 listopada 2019 o 13:04, autor: 0 1048
XV sesja Rady Gminy Siedlec

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 14-tej w sali obrad Urzędu Gminy Siedlec odbędzie się XV sesja Rady Gminy Siedlec kadencji 2018 – 2023. Radni podejmą uchwały m. in. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Siedlec.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja z prac międzysesyjnych:
             a. Wójta Gminy Siedlec,
             b. Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Siedlec,
             c. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
6.    Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w Gminie Siedlec.
7.    Informacja o oświadczeniach majątkowych składanych do:
             a. Wojewody Wielkopolskiego,
             b. Wójta Gminy Siedlec,
             c. Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec.
8. Przedstawienie informacji o wyznaczeniu podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
9. Ocena stanu obiektów sportowych w gminie Siedlec.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
            a. zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
            b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlec na lata 2019 – 2026,
          c. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,
          d. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
           e. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.

(Foto: Gmina Siedlec)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.