TworzymyGłos Regionu

XIV sesja Rady Miejskiej

Co uchwalą radni?

Środa, 20 listopada 2019 o 16:04, autor: 2
XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej Wolsztyn odbędzie się 27 listopada. Rozpocznie sie o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Przedstawiamy proponowany porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

4. Uchwalenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wolsztyn na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 - 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych na lata 2020 - 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019 - 2029.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2020 roku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z utrzymaniem Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2020 roku na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LII/592/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Wolsztyn żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wolsztyn na lata 2019 - 2034".

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa Uchwałą nr XI/115/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmujący teren w Nowych Tłokach.

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą nr XI/115/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmujący teren w Nowych Tłokach

20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą nr XI/115/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmujący teren w Nowych Tłokach.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Wolsztyn".

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Wolsztyn".

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wolsztyn".

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

26. Wolne wnioski i informacje.

27. Zamknięcie obrad.

(Źródło: UM Wolsztyn)

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (2)

avatar

avatar
~Biała Rękawiczka
05.12.2019 22:31

XIV Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie przejdzie do historii wolsztyńskiego samorządu. Po raz pierwszy od ponad roku na sesji radni byli w komplecie, co umożliwiło zrobienie wspólnego zdjęcia wszystkich radnych. Nasi wybrańcy są tak zapracowani że nie mają czasu przychodzić na sesje. Świadczy to o tym gdzie i jak głęboko wybrańcy mają swoich wyborców. Jeżeli są tak zajęci i na każdej sesji jest kilku bumelantów, to po co kandydowali? Chyba tylko dla kasy, bo dla swoich wyborców nie mają już czasu. Niektórzy mówią „jaki przewodniczący taka rada i radni”. Coś w tym musi być.

avatar
~Obserwatorka
29.12.2019 13:20

Rok temu Ratusz oficjalnie ogłosił: "Solidaryzując się z apelem miłośników zwierząt rezygnujemy z noworocznego pokazu fajerwerków. Pokaz sztucznych ogni to atrakcja ciesząca się ogromną popularnością, jednak to, co dla mieszkańców jest dobrą zabawą, dla zwierząt jest cierpieniem. Brak użycia materiałów pirotechnicznych zapowiedziało już wiele miast, do których naszą decyzją chcemy się przyłączyć." Co zatem wpłynęło na zmianę tamtej decyzji? Może chęć przykrycia własnej nieudolności i rozrzutności w zarządzaniu. Ślamazarna odbudowa dworca za ponad 13 milionów, dokładanie się do zadań będących w gestii powiatu i inne złe decyzje powodują niezadowolenie już nawet we własnych szeregach ekipy burmistrza. Czas więc na igrzyska dla ludu, niech zapomną o niegospodarności w Ratuszu i chociaż raz w roku zobaczą fajerwerki w wykonaniu władzy. Błyskotki i blichtr robią największe wrażenie na gawiedzi, przynajmniej tak sądzą w budynku na ul. Rynek 1. Wygląda że hasło o cierpieniu zwierząt było tylko propagandowym pustym frazesem, jak wiele innych szczytnych obietnic i zapewnień.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.