TworzymyGłos Regionu

Program Pomocowy dla Przedsiębiorców

- przedsiębiorcy mogą składać wnioski

Wtorek, 14 kwietnia 2020 o 14:55, autor: 0 1085
Program Pomocowy dla Przedsiębiorców

Wójt Gminy Siedlec pragnąc pomóc Przedsiębiorcom, daje możliwość skorzystania z "Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców", którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.

Wójt Gminy Siedlec wprowadza pakiet pomocowy dla Przedsiębiorców, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r (Dz. U. poz. 433 ze zm.) lub w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491 ze zm.), m.in.:
- polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, a także związanych z konsumpcją i podawaniem napojów;
- związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce;
- twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
- związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, miejsc spotkań;
- związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
- bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;

lub prowadzący handel detaliczny:
- wyrobami tekstylnymi; wyrobami odzieżowymi;
- obuwiem i wyrobami skórzanymi; meblami i sprzętem oświetleniowym;
- sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
- artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub inne podmioty prowadzące działalność usługową np.: salony kosmetyczne, fryzjerskie, indywidualne praktyki lekarskie (w tym stomatologiczne), gabinety rehabilitacyjne, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:
- odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres: od 3 do 6 miesięcy; - rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.);
- umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości i środków transportowych w ramach pomocy de minimis.

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem: na podatek od nieruchomości / podatek od środków transportowych powinien załączyć wymagane dokumenty:
- Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
- Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
- Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).
- Dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
- Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. (J. z 2018 roku. poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami. Przedsiębiorca może złożyć: w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP. lub drogą mailową: ug@siedle.pl., wniosek można również złożyć w formie pisemnej do pojemnika w holu Urzędu Gminy w Siedlcu albo za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec.

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.

(Źródło: Gmina Siedlec)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.