TworzymyGłos Regionu

Ogłoszenie o przetargu ustnym

na sprzedaż drewna po wycince drzew na terenie Lapidarium

Piątek, 25 listopada 2022 o 22:56, autor: 0
Ogłoszenie o przetargu ustnym

Na podstawie umowy użyczenia z dnia 01.04.2022 r. oraz zgody udzielonej przez UMiG Wschowa z dnia 18.05.2021r. Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna po wycince drzew na terenie Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna mieszanego po wycince drzew z kilku lat
  i dotyczy całości składu w ilości ok 23m³. Gatunki drzew : lipa, kasztanowiec, świerk, klon, wiąz i akacja. Cena wywoławcza całości przeznaczonej do sprzedaży to 3220,00 zł brutto.
 2. Na materiały przetargowe składają się:
  a) formularz umowy,
  b) warunki przetargu,
  c) wycena drewna
  d) oświadczenie osoby przystępującej
 3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie w dniu 01.12.2022 r. na terenie zaplecza Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie,
  o godzinie 14:00.
 4. Materiały przetargowe dostępne są w Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie Pl. Zamkowy 2 ,
  w godzinach od 8:30 do 15:30 – pn. ,wt. ,czw. ,pt. , w środy od 11:30 do 17:30, do 30.11.2022 r.
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy pobrać materiały przetargowe oraz dokonać wizji lokalnej
  przedmiotu objętego sprzedażą w dniach 30.11.2022 r. od godz. 12:00 do godz.16:00
  i 01.12.2022 r. od godz. 8:00 do godz. 13:00 lub w terminie uzgodnionym telefonicznie
  ze Sprzedawcą: tel. 65 540 74 61, 667800772.
 6. Sprzedawca wymagać będzie od Kupującego zawarcia umowy na warunkach określonych
  w Załączniku nr 1 do niniejszego przetargu.
 7. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa określona
  w warunkach przetargu, Załącznik nr 2.
 8. Muzeum Ziemi Wschowskiej zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu,
  a także odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

WARUNKI PRZETARGU

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z materiałami przetargowymi,
  dokonania wizji lokalnej przedmiotu objętego sprzedażą oraz posiadanie ważnego dokumentu tożsamości.
 2. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Ziemi Wschowskiej nr 29/2022
  z dnia 16.11.2022r. zostaje powołana komisja przetargowa.
 3. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać
  w szczególności:
 • określenie miejsca i czasu przetargu;
 • imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej;
 • wysokość ceny wywoławczej;
 • najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;
 • imię, nazwisko (nazwę firmy) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
 • wysokość ceny nabycia jaką uiści nabywca.
 1. Przyjmuje się kryterium wyboru 100% najkorzystniejszej ceny a minimalne postąpienie to 10 zł.
 2. W aukcji ustnej udział wziąć mogą osoby fizyczne i osoby prawne oraz ich pełnomocnicy,
  a pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej notarialnie.
 3. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę stanowiącą załącznik nr 1.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje po podpisaniu umowy, a odpowiedzialność
  za drewno będące przedmiotem przetargu przechodzi na Kupującego.
 5. Zobowiązuje się nabywcę do odbioru zakupionego drewna na własny koszt i własnym transportem w terminie określonym w umowie – załącznik nr 1.
 6. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej.
  10.Muzeum Ziemi Wschowskiej może odwołać przetarg gdy nie zostaną spełnione warunki przetargu i przy braku uczestników.
  11.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
  12.Nabywca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Źródło: muzeum.wschowa.pl

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.