TworzymyGłos Regionu

Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019 o 11:22, aktualizacja Piątek, 06 września 2019 o 14:17, autor: 0 209
Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego

22 sieprnia o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa przy ul. 5 stycznia 5, rozpocznie się XIII sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego. Radni podejmą uchwaly m.in. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu, likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie, nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego". 

Porządek obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Uhonorowanie osiągnięć sportowych.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
VII. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym.
VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian uchwały budżetowej Powiatu Wolsztyńskiego na rok 2019
2. zmian w WPF Powiatu Wolsztyńskiego na lata 2019-2027
3. zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2020 projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020.
4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
5. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu Wolsztyńskiego pod nazwą Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie
6. skargi z dnia 22.07.2019r. na organ wykonawczy Powiatu Wolsztyńskiego
7. zmiany uchwały Nr XXIX/189/2013 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu SPZOZ w Wolsztynie
8. nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego”
9. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
10. wprowadzenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński
11. zmiany uchwały Nr XLVIII/334/2018 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wolsztyński.
12. warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
IX. Podjęcie Apelu w sprawie utrzymania Nadzoru Wodnego w mieście Wolsztyn
X. Podjęcie Apelu w sprawie sytuacji szpitali powiatowych.
XI. Informacja o odpowiedziach na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
XII. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
XIII. Zamknięcie obrad.

(foto: Powiat Wolsztyński)

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.