TworzymyGłos Regionu

HZZ Osowa Sień ogłasza przetarg

Piątek, 30 marca 2018 o 07:13, aktualizacja Sobota, 31 marca 2018 o 15:06, autor: 0
HZZ Osowa Sień ogłasza przetarg

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. z siedzibą w Przyczynie Górnej 1, 67-400 Wschowa tel. (65) 540-61-74 ogłasza jako prowadząca przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń (środków trwałych):

Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. o godz. 1000 w miejscowości Przyczyna Górna nr 1,  67-400 Wschowa w formie przetargu pisemnego - ofertowego. Sprzedawane maszyny rolnicze oraz pozostałe urządzenia   można obejrzeć w dniach 28-30.03.2018 r. w godzinach 800 – 1400 w miejscowości Konradowo 1, 67-400 Wschowa.

Warunki przetargu:

1. Złożenie pisemnej oferty do dnia 11.04.2018 r. do godz. 900 w siedzibie spółki – Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa. Pisemna oferta powinna zawierać

a) imię, nazwisko adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta

b) oferowaną cenę

c) numer pozycji

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetarg wzór (niewypełniony druk) można pobrać ze strony internetowej spółki: www.hodowlazwierzat.pl

e) oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na przetarg” w sekretariacie spółki.

f)   jeżeli oferent nie będzie obecny na przetargu i nie będzie dokonywał wpłaty wadium gotówką w kasie, to należy do oferty dołączyć dowód wpłaty wadium.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, w gotówce w dniu przetargu do godz. 900 w miejscu gdzie odbędzie się przetarg (kasa) lub na konto Spółki: BZ WBK S.A. O/Wschowa, nr konta: 20 1090 1290 0000 0000 2900 8256 najpóźniej do dnia 11.04.2018 r. do godz.900 (wymagany na przetargu dowód wpłaty wadium).

3. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

6. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

7. Umowa sprzedaży (faktura VAT) pomiędzy spółką a oferentem, którego oferta została przyjęta, zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przetargu.

8. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.

9. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wpłacone wadium.

10. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 609 299 045

www.hodowlazwierzat.pl

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA


Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.